Website Free

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Support
Kỹ Thuật
319 - c14 Lý Thường Kiệt,P.15, Q11,HCM
Điện thoại: 0933 045 378
Email: info@gdvn.edu.vn
Hotline: (08) 62 711 168

Chức năng phần mềm quản lý nhà trường

STT

Tính năng

Mô tả sơ bộ

1

Quản lý học sinh

 • Quản lý hồ sơ
 • Quản lý học tập: con điểm, tổng kết điểm, kết quả học tập
 • Quản lý rèn luyện: điểm danh, khen thưởng, kỷ luật,…
 • Đánh giá xếp loại: học tập, hạnh kiểm; bình xét danh hiệu thi đua
 • Tổng hợp báo cáo gửi lãnh đạo và đơn vị quản lý cấp trên

2

Quản lý giáo viên

 • Quản lý hồ sơ giáo viên
 • Quản lý phân công giảng dạy
 • Quản lý sáng kiến, đề tài, kinh nghiệm
 • Quản lý khen thưởng kỷ luật

3

Quản lý thi

 • Quản lý thông tin kỳ thi
 • Hỗ trợ tổ chức thi: lên danh sách thí sinh, đánh số báo danh, chia phòng thi,…
 • Quản lý kết quả kỳ thi: vi phạm, điểm thi,…
 • Chuyển kết quả thi vào sổ điểm
 • Tạo báo cáo: danh sách thí sinh, kết quả thi,…

4

Tiện ích

 • Gửi thông báo nội bộ: trên hệ thống, qua email
 • SMS: gửi tin nhắn tới phụ huynh, cho phép phụ huynh nhắn tin tra cứu điểm, chuyên cần.

5

Danh mục

 • Quản lý hệ thống danh mục dùng chung cho tất cả các trường trên toàn quốc.

6

Hệ thống

 • Quản lý người dùng
 • Phân quyền người dùng
 • Khởi tạo dữ liệu đầu năm:
 • Khai báo thông tin: lớp , môn, giáo viên, thời gian năm học, …
 • Kết chuyển dữ liệu từ năm học cũ.

7

QL thông tin thống kê cấp phòng/Sở

 • Quản lý trường
 • Tổng hợp báo cáo về tình hình dạy và học trên địa bàn
 • Kết xuất dữ liệu đưa lên website/cổng thông tin

8

Website cho nhà trường

 • Quảng bá thông tin trường
 • Cho phép tra cứu kết quả học tập của học sinh