Website Free

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Support
Kỹ Thuật
319 - c14 Lý Thường Kiệt,P.15, Q11,HCM
Điện thoại: 0933 045 378
Email: info@gdvn.edu.vn
Hotline: (08) 62 711 168

a/. Phục vụ lãnh đạo nhà trường:

Lãnh đạo trường dễ dàng

+ Nắm bắt hoạt động chuyên môn của từng giáo viên (bài giảng, lịch dạy, số tiết dạy theo (ngày, tháng, Năm), kết quả học tập học sinh theo giáo viên…)

+ Quản lý kết quả học tập và rèn luyện của từng học sinh, từng lớp, từng khối lớp, toàn trường,…

+ So sánh kết quả, số liệu tổng hợp thông qua các biểu thống kê, biểu đồ kết quả học tập, chuyên cần của từng lớp, từng khối, từng bộ môn và của toàn trường.

b/. Phục vụ Thông tin:

Trang tin sẽ cung cấp cho cha mẹ học sinh (CMHS), xã hội các hoạt động của trường như:

- Tin tức, Thông báo, Thư mời, Văn bản….

- Hoạt động dạy và học: Thời khóa biểu, Bài giảng, Thông tin phản hồi của học sinh, Ý kiến trao đổi của CMHS về bài giảng,…

- Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh: CMHS có thể biết kết quả học tập và rèn luyện của con em mình (Thông qua Mã số học sinh, họ tên học sinh)

c/. Phục vụ công tác quản lý học sinh: Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) dễ dàng nắm bắt thông tin học sinh thông qua các kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm, xếp loại cuối học kỳ, xếp loại cuối năm. Kết hợp trang Nhật ký lớp học để đánh giá hạnh kiểm học sinh. GVCN sử dụng trang sổ liên lạc, in bảng điểm lớp, tình hình chuyên cần, kết quả rèn luyện, xếp loại hạnh kiểm để thông tin cho CMHS.

d/. Đổi mới phương pháp dạy và học: Giáo viên có môi trường để đưa nội dung bài giảng cho học sinh và CMHS tham khảo (Theo mẫu 5 nội dung của phương pháp Intel), học sinh tham gia chia sẻ thông tin (gửi comment), GV nắm bắt và phát triển bài dạy.