Website Free

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Support
Kỹ Thuật
319 - c14 Lý Thường Kiệt,P.15, Q11,HCM
Điện thoại: 0933 045 378
Email: info@gdvn.edu.vn
Hotline: (08) 62 711 168

Đối với nhà trường:

- Góp phần phục vụ nghị định chung của Chính phủ ứng dụng CNTT vào việc quản lý.
- Quản lý học sinh bằng CNTT hiệu quả.
- Môi trường học tập thân thiện.
- Gắn kết chặt chẽ với phụ huynh học sinh.
- Giảm công sức, tiền bạc và thời gian so với làm sổ liên lạc thủ công.

Đối với phụ huynh:

- Kiểm tra điểm số của con em mình.
- Kiểm tra mức độ chuyên cần, ý thức đạo đức của con em mình.
- Nhận được thông báo của nhà trường.
- Nhận các tư vấn về giáo dục của chính giáo viên nhà trường.
- Đóng góp các ý kiến, thông tin và phản hồi về nhà trường.

Đối với cán bộ IT:

- Làm chủ công nghệ Sổ liên lạc điện tử.
- Công cụ phần mềm quản lý đơn giản, hiệu quả, không tốn thời gian.

Đối với học sinh:

- Nhận thông báo lịch thi, điểm thi, thông báo ôn tập, ngoại khoá, thông báo khác của nhà trường.
- Tra cứu điểm thi.

Đối với Giáo viên:

- Liên lạc được ngay với phụ huynh khi có thông tin đặc biệt.
- Giảm thời gian công sức so với sổ liên lạc bằng giấy.
- Gắn kết chặt chẽ hơn với Phụ huynh, học sinh.

SMS Cung cấp:

- Điểm số tất cả các môn theo ngày, theo tháng, theo học kỳ và năm.
- Nề nếp học tập: Nề nếp học tập theo ngày, theo tháng, theo học kỳ và năm.
- Báo bài cho học sinh biết ngay mai học bài nào.
- Nề nếp kỷ luật: Nề nếp kỷ luật theo ngày, theo tháng, theo học kỳ và năm.
- Mức độ chuyên cần: Mức độ chuyên cần của học sinh theo ngày và nhận xét, tư vấn của giáo viên dành cho học sinh đó.

- Gửi các thông báo như thông báo nghĩ lễ, thông báo họp phụ huynh, thông báo chế độ ăn khẩu phần ăn, ... các thông báo khác từ nhà trường.